Om CK Service och Konsult AB

Vi är hängivna att hjälpa dig!

CK Service & Konsult är ett av fem aktiebolag inom CK konsernen vilken ägs av Stiftelsen Citykyrkan i Västerås. Alla bolag inom koncernen är arbetsintegrerande sociala företag med mål att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart.
Genom att samarbeta med oss och låta oss sköta din redovisning så bidrar även ditt bolag till integration och ett bättre samhälle. 

Våra kunder finns inom ett brett spektrum, från förskola, skola, LSS till Bygg, städ och fastighetsbolag. Inom vårt service och konsult bolag har vi mer än 25 års erfarenhet av att sköta administration från start till mål till främst små och medelstora företag och organisationer.
Vi är lika bra på strategi och sakfrågor som på den senaste tekniken.
Detta har resulterat i att våra kunder tycker att vi presterar snabbt, med gott resultat och till en låg kostnad. Vi vill att du ska kunna fokusera på det du är bäst på och lita på att vi sköter din redovisning. Vårt kontor hittar ni på Katrinelundsvägen1 i Citykyrkans lokaler.


Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller har frågor om vår övergripande vision så är du välkommen in på en kopp gott kaffe.

Orgnummer: 559240-5673

Bankgiro: 5720-7896